KAYISI ÇEKİRDEĞİ ve SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI-1

KAYISI ÇEKİRDEĞİ ve SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI-1

KAYISI ÇEKİRDEĞİ ve SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI-1

Kayısının kendisi kadar çekirdeği de sağlık bilimleri alanında çalışan bilim adamlarının ilgisini çekmektedir. Bu seride kayısı çekirdeklerinin sağlık bilimlerinde kullanıldığı araştırmalar bir araya getirilerek sunulacaktır. Aşağıda farklı alanlarda kayısı çekirdeğinin kullanıldığı araştırma örnekleri verilmiştir.

  • Karaciğer hasarı oluşturulan deney hayvanlarının yemlerine öğütülmüş kayısı çekirdeği ilave edilmiş ve öğütülmüş kayısı çekirdeği alan bütün gruplarda karaciğer hasarının azaldığı aynı zamanda antioksidan sisteme ait enzim aktivitelerinde artışlar meydana geldiği gözlemlenmiştir. Aynı çalışmadaki deney hayvanlarının karaciğerlerine yapılan mikroskobik inceleme neticesinde, öğütülmüş kayısı çekirdeği tüketen gruplarda karaciğer hasarının gerilediği görülmüştür.
  • Cassiem ve Kock’un yaptığı hücre kültürü çalışmasında çekirdek ekstraktları, farklı dozlar ve farklı sürelerde kolon kanseri hücreleri ile muamele edilmiş ve sonuçta, kayısı ekstraktlarının kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı görülmüştür.
  • Farklı dozlarda kayısı ekstraktının ağız içi kanseri üzerine etkilerinin incelendiği bir araştırmada kayısı ekstraktının kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı raporlanmıştır.
  • Kim ve ark. tarafından yapılan çalışmada, deney hayvanlarının gözlerinde yangısal hastalıklar oluşturulmuş ve deney hayvanlarının gözlerine kayısı çekirdeği ekstraktı sürülmüştür. Bu uygulama neticesinde ratlarda göz kuruluğunun gerilediği, göze ait dokularda iyileşmeler gözlemlendiği belirtilmiştir.
  • Raj ve ark. yapmış olduğu çalışmada karaciğer hasarı oluşturulan deney hayvanlarında kayısı çekirdeği ekstraktı verilmesi ile karaciğerin iyileşme gösterdiği bununla beraber kan kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düzeldiği görülmüştür.
  • Yamshanov ve ark. iki farklı kanser türünde yemle birlikte kayısı çekirdeği yedirmenin tümör boyutlarını küçülttüğünü ve deney hayvanlarının yaşam sürelerinin uzadığını gözlemlemiştir.