TÜRKİYE’DE KURU KAYISI ÜRETİM VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE’DE KURU KAYISI ÜRETİM VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE’DE KURU KAYISI ÜRETİM VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kahraman ÇATI(*)
Selami YILDIZ(**)

Özet: Çalışmanın teorik kısmında Türkiye’de üretilen yaş ve kuru kayısı
hakkında genel bilgiler verilmektedir. Araştırmanın amacı kayısının üretim ve
pazarlanma problemlerini belirlemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Ayrıca,
kayısı üretim ve pazarlama problemlerinin işletmelerin türlerine ve hedef
pazarlarına göre farklı algılanıp algılanmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada
veriler yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 12.00
paket programında değerlendirilmiştir. ANOVA analizi ile işletmelerin
problemleri algılamalarında farklılık olup olmadığı belirlenmiştir. İşletmelerin
türlerine ve hedef pazarlarına göre üretim ve pazarlama problemlerini farklı
algıladıkları saptanmıştır. 

Çalışmanın Tamamı İçin Tıklayınız